Record details

Title keyword
    Tonsteiny
Monograph
    Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I
Article
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Uhelné tonsteiny a K-bentonity (tufity) v porubských vrstvách ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (namur A, arnsberg)