Record details

Title keyword
    Torysy
Article
    Príspevok k poznaniu spraší a sprašových sedimentov v dolinách Popradu a Torysy na východnom Slovensku
    Problémy ochrany podzemnej vody povodia hornej Torysy