Record details

Title keyword
    Trutnova
Article
    Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Alacranit, arsensíva a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Bassanit z hořícího odvalu u dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Galenit ze Suchovršic u Trutnova
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Nález spodní čelisti bovida z okolí Trutnova (03-42 Trutnov)
    NÁLEZ SPODNÍ ČELISTI BOVIDA Z OKOLÍ TRUTNOVA
    Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Nové poznatky o sekundárních minerálech hořící haldy v Radvanicích u Trutnova
    Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Skalní útvary v permských sedimentech severně od Trutnova
    Sulfáty vysokoteplotní oxidační minerální asociace; hořící odval dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Tvary zvětrávání a odnosu Vlčických a Zámeckých skal u Trutnova