Record details

Title keyword
    Tufogenní
Monograph
    Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I
Article
    Tufogenní horizont v podloží sloje 23a v petřkovických vrstvách v dobývacím prostoru Staříč, OKD, a.s. Důl Paskov, o.z
    Tufogenní horizonty v karbonu české části hornoslezské pánve (namur A,B,C, vestfál A)
    Tufogenní horizonty v ostravských vrstvách čs. části hornoslezské pánve
    Tufogenní horniny permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve