Record details

Title keyword
    Tuhé
Article
    Děje probíhající na rozhraní kapalné a tuhé fáze, které ovlivňují migraci prvků v oxidační zóně
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Identifikace komplexů hliníku v uhlí metodou NMR tuhé fáze
    Povodně ve střední Evropě po mimořádně tuhé zimě 1829/30
    Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy
    Tuhé emise z fluidního spalování hnědého uhlí
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu