Record details

Title keyword
    Tunelu
Monograph
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum)
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
    Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
    Měření zatížení svorníkové výztuže portálu ve východní části stavby tunelu Branisko
    Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Situační zpráva ČGS k sesuvu u východního portálu tunelu Hřebeč
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011
Article
    Analýza seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Aragonit z železničního tunelu pod vrchem Vítkov v Praze
    Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách - klasifikace intenzity alterace granitu
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geologické poměry tunelu Klimkovice
    Geologické poznatky ze stavby silničního tunelu Hřebeč (14-34 Svitavy)
    Geotechnické parametry poloskalních hornin tunelu Jablunkov
    Geotechnické problémy výstavby tunelů v západní Evropě
    Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně
    Geotechnický monitoring tunelu Slivenec včetně měření na definitivním ostění tunelu
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Hypoplastický a Mohr-Coulombův model při simulaci tunelu v jílech
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Matematické modelování seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
    Měření silového zatížení svorníkové výztuže vstupního portálu tunelu Branisko aparaturou Maihak
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu
    Nové typy kotevní výztuže při stavbě tunelů
    Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách - příklad uvolňování uranu z jizerského granitu
    Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
    Numerický model průzkumné štoly a tunelů Lahovská
    PARAMETRY HYPOPLASTICKÉHO MODELU PRO NUMERICKÝ MODEL TUNELU BŘEZNO
    Perspektivy výstavby tunelů v rámci modernizace evropské železniční sítě
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Prognózy vývoje napjatosti, deformací a stability hornin na modelech při výstavbě tunelů
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Sanace sesuvu na silnici I/35 u tunelu Hřebeč a jeho komplexní monitoring
    Schémata seizmických experimentálních měření na železničním tunelu Mosty u Jablunkova
    Seizmický efekt trhacích prací při výstavbě tunelů
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Statické výpočty tunelu SMART pomocí programu FLAC 3
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vyhodnocení mikroposunů na tektonických poruchách registrovaných prostorovými měřidly TM71 v bedřichovském tunelu
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Zpětná analýza průzkumných štol tunelu Dobrovského - vliv konstitučního modelu
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách
    Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách