Record details

Title keyword
    Turnov
Monograph
    Inženýrskogeologická mapa 03-324 Turnov
    Mapa exodynamické analýzy, list Turnov 03-324
    Mapa exodynamických jevů, list 03-324, Turnov
    VENTS 2007 Turnov - Sedmihorky: Abstracts and excursion guide
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov
    Základní geologická mapa 1:25 000, list 03-324 Turnov
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-324 Turnov - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, 03-324 Turnov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-324 Turnov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-324 Turnov
Article
    Distribuce přirozených a antropogenních radionuklidů v půdách na listech 1 : 25 000 Turnov, Semily a Vrchlabí
    Geodynamické jevy v okolí Turnova : (mapový list měřítka 1:25000: 03-324 Turnov, 03-342 Rovensko pod Troskami)
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve (03-32 Turnov)
    Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve : 03-34 Sobotka, 03-41 Semily, 03-42 Turnov, 03-43 Jičín
    Pliocénní vulkanická aktivita v oblasti mezi městy Semily a Turnov: sopky Prackov a Kozákov a kozákovský lávový proud
    VENTS 2007 meeting in Turnov - Sedmihorky, 15 th - 19 June 2007. Excursion Guide - volcanic activity in the Karkonozse-Piedmont Basin
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990