Record details

Title keyword
    Typizace
Monograph
    Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace
Article
    Fyzickogeografická typizace malých měst Moravy a Slezska
    Geobiocenologická typizace Vihorlatu před téměř 40 lety - výzva k návratu
    Geobiocenologická typizace Žďárských vrchů v návaznosti na Svrateckou hornatinu
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    Typizace reliéfu kvádrových pískovců České vysočiny