Record details

Title keyword
    Udržitelného
Monograph
    Analýza aplikace environmentálních principů trvale udržitelného rozvoje při využívání nerostných zdrojů v členských státech EU
Article
    Geoparky - nový fenomén na pomezí ochrany přírody a udržitelného rozvoje krajiny