Record details

Title keyword
    Uhelný
Article
    Důl Anna ve Zbýšově. Rosicko-oslavanský uhelný revír
    ODIS VTEI pro uhelný průmysl - 30 let úspěšné práce pro rozvoj vědy a techniky v odvětví uhelného průmyslu
    Polský uhelný průmysl na cestě k rentabilitě a dosažení mezinárodní konkurenceschopnosti
    Uhelný průmysl a počátky devastace životního prostředí na Ostravsku
    Uhelný průmysl České republiky
    Uhelný průmysl Číny
    Uhelný průmysl v roce 1990
    Uhelný tonstein ve sloji 13a (037.1) v petřkovických vrstvách ostravského souvrství v dobývacím prostoru Staříč Dolu Paskov
    Uhelný tonstein ve sloji Otakar (485) v porubských vrstvách ostravského souvrství - česká část hornoslezské pánve
    Využití matematického prostorového modelování geologických poměrů pro uhelný velkolom