Record details

Title keyword
    Uhličitanov
Article
    Asociácia uhličitanov a sprievodných minerálov v závislosti na sedimentárnom prostredí
    Manometria - metóda pre stanovenie uhličitanov
    Určovanie Mg a Fe uhličitanov pomocou spektier absorpcie svetla