Record details

Title keyword
    Uhlovodíky
Article
    Chlórované uhlovodíky - závažný kontaminant podzemních vod
    Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky
    Polycyklické aromatické uhlovodíky v okolí Valašského Meziříčí
    Poznatky průzkumu na přírodní uhlovodíky v západní části Hostýnských vrchů
    Přehled výsledků n. p. Geofyzika při průzkumu na uhlovodíky od r. 1978
    Příklad preventivního průzkumu znečištění podzemní vody ropnými uhlovodíky
    Přírodní uhlovodíky v Antarktidě
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Uhlovodíky ze dna moře : Strach z energetické krize zažehnán?
    Výsledky výskumných prác na prírodné uhlovodíky na území SSR a vyhľadávacieho prieskumu v predneogénnych útvaroch na východnom Slovensku v r. 1978-1986
    Využití procesů litostratigrafické seismiky při průzkumu na uhlovodíky ve vídeňské pánvi