Record details

Title keyword
    Uložení
Monograph
    Uložení vrtu JP585-10 jako stratotypu do archivu hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS v Kamenné
Article
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masiv)
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
    Mikromounty V : Montáž, označení a uložení mikromountů
    Přírodní skla jako etalon stability látek pro ekologické uložení radioaktivních odpadů
    Souvislost mezi hloubkou uložení, stupněm diageneze, petrologickými a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi psamitických sedimentů Ostravsko-karvinského černouhelného revíru
    Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice
    Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK
    Vakuové balení jako alternativní možnost dlouhodobého uložení novodobých papírů - ano či ne?
    Vlhkost a zdánlivá hustota hnědého uhlí jako funkce hloubky uložení a popelnatosti