Record details

Title keyword
    Unikátní
Article
    Antarktida znamená unikátní příležitost věnovat se skutečně jenom vědě [kulatý stůl o Antarktidě]
    Atodesk Map 3D 2005 nabízí unikátní nástroje pro digitální modelování terénu
    Barevně unikátní křídový pískovec z lomu Javorka v Lázních Bělohrad
    Důl Jeroným - unikátní památka Slavkovského (Císařského) lesa
    Dva unikátní střednoordovičtí trilobiti z pražské pánve
    Hornicko-geologický park Měděnec - unikátní historické báňské dílo Mědník
    Navigátor společnosti MapFactor nabízí unikátní navigační systém
    Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT
    Unikátní důlní dílo na závodě Staříč
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    Unikátní nález silicitové sekery z Hluku
    Unikátní nález silurských flexibilních krinoidů, přisedlých na schránku orthokonního nautiloida
    Unikátní nález zkamenělého stromu v Ohři
    Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn, W rud
    Unikátní pozice palygorskitové zeminy mezi dolomitovým komplexem a bentonitizovaným nadložím ve střední Belize
    Unikátní vltavín z Kojetic
    Unikátní výskyt ortopyroxenitu u Bohouškovic nedaleko Křemže
    Unikátní zachování exoskeletonů trilobitů v řevnických křemencích (libeňské souvrství, ordovik) z Ejpovic na Rokycansku