Record details

Title keyword
    Univ
Monograph
    7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006 Brno, Czech Republic. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, 33-34 (2003-2004), Geology
    15th Conference on Clay Mineralogy and Petrology of the Czech and Slovak Clay Group. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun.
    Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Brunennsis, Geology
    Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun.
    Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Vol. 35, Geology
    Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis
Article
    Bowenovo dílo "Evolution of igneous roks" po padesáti letech : k vydání knihy H.S. Yodera jr. 1979 ed: The Evolution of igneous roks. (Fiftieth anniversary perspectives.) Univ. press, Princeton, New Jersey, 587 stran
    Mladý osmdesátník univ. prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc.
    Na šesťdesiatiny univ. prof. RNDr. Zdeňka Poubu, DrSc.
    Osmdesáté páté narozeniny univ. prof. RNDr. Josefa Sekaniny, člena korespondenta ČSAV
    Před sto lety se narodil univ. prof. dr. Karel Zapletal
    Sto let od narození univ. prof. Dr. Karla Zapletala
    Univ. prof. RNDr. Bohuslav Fojt sedmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. Bohuš Fojt, CSc. osmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. František Němec v mé paměti
    Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., osmdesátiletý
    Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc. - sixty years old
    Vzpomínka na mineraloga a petrografa univ. prof. RNDr. Františka Němce
    Zum Lebensjubiläum von univ. Prof. Dipl. Ing. Ján Babčan, DrSc.
Serial
    Acta Univ. Comen., Form. Protect. Natur.
    Ann. sci. Univ. Besançon. Géol. Mém.
    Folia Univ. Masaryk. brun., Geol.
    Folia Univ. Purkyn. brun., Geol.
    Geophys. Veröff. Univ. Leipzig
    Rc. Semin. Fac. Sci. Univ. Cagliari, Suppl.
    Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk Brun.
    Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis
    Sonderveröff. Geol. Inst. Univ. Köln