Record details

Title keyword
    Univerzity
Monograph
    Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 1 (Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2006)
    Mezinárodní vědecká konference Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
    Sborník 6. uhelné konference přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
    Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    Študentská vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov
    Študentská veděcká konferencia pro príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
    Technické univerzity Ostrava, 49, řada hornicko-geologická, mimořádné číslo, 15-17. Ostrava. (Transactions of the VŠB – Technical University Ostrava, Mining and Geological Series, extraordinary issue, 49
    Zlatá medaile Masarykovy univerzity
Article
    10 let radiouhlíkové geochronologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
    30 let Katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Radim Nováček, RNDr., docent, profesor in memoriam Univerzity Karlovy v Praze : *21.03.1905, popraven v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen 13.02.1942
    Třicet let Katedry paleontologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1952-1982)
    Výročí kateder geologických oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
    Vývoj mineralógie a petrológie na Slovensku : K 50. výročiu Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Serial
    Sborní vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada stavební
    Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M)
    Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Geografie - Geologie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada informatika a matematika = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Computer science and mathematics series
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity. Řada elektrotechnická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická, Monografie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
    Transactions - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava), Řada stavební
    Univerzitní noviny : list Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana
    Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach
    Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach. Prírodné vedy