Record details

Title keyword
    URAN
Monograph
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, URAN
Article
    Československý uran
    Metod abstraktnych analogij v regionalnom prognozirovanii na uran
    Metodika hodnocení věrohodnosti radiometrického vyhledávacího průzkumu při prognózním ocenění ČSSR na uran
    Metodika prognózního ocenění ČSSR na uran
    Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
    Náš uran - fámy a pravdy
    Náš uran v roce 1945
    Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985
    Prokletý minerál - "uran"
    Rentgenová difrakce v geologických oborech na přírodovědecké fakultě UK v Praze: Bahna a uran
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Uran a thorium v granitických pegmatitech a aplitech silezika
    Uran a thorium v křídových sedimentech z vrtu US-1A a KN-1 (východní Čechy)
    Uran v Austrálii
    Uran v českých dějinách
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ