Record details

Title keyword
    Uranového
Article
    Agardit-(Y) z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Amalgamy stříbra z žilného uzlu Háje příbramského uranového ložiska
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Anatas z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Barium-farmakosiderit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z Uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Biogeochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře
    Bismit z uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Charakter mineralizace uranového ložiska jasenice
    Charakteristika uranového zrudnění v Českém masívu
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
    Chemické složení teluridů a Bi-Sb sulfosolí zlatonosného zrudněni z příbramského uranového ložiska
    Chemické úpravny uranového průmyslu a ochrana životního prostředí
    Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Distribuce stabilních izotopů lehkých prvků v hydrotermálních minerálech příbramského uranového ložiska
    Dokumentační systém kontaminace půd v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Drúzové kalcity karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná
    Granity uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Historie uranového průmyslu v České republice
    Hlavní směry rozvoje koncernu Československého uranového průmyslu do roku 2000
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Izotopický poměr C12/C13 v antraxolitech hydrotermálního uranového zrudnění
    Kalcit z uranového ložiska Rožná
    Krystalografické a geochemické vlastnosti kaolinitu z uranového ložiska Stráž pod Ralskem a modelování jeho interakce s kyselými technologickými roztoky
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
    Metody a výsledky uranové prospekce v období čtyřiceti let trvání uranového průzkumu
    Mineralizace uranového ložiska Předbořice u Milevska
    Mineralizace uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
    Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika)
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minerály v rudnině z uranového ložiska Příchovice u Tanvaldu
    Minulost a současnost rumunského rudného a uranového hornictví. Část druhá
    Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž
    Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž
    Možnosti využití travních porostů k biologické rekultivaci odkališť chemických úpraven uranového průmyslu
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Některé aspekty ochrany životního prostředí v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Některé nové aspekty při realizaci hornického průzkumu na perspektivních úsecích uranového zrudnění
    Některé výsledky a směry vědeckotechnického rozvoje geofyziky při prospekci uranového zrudnění
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Olympic Dam - neobvyklý typ uranového ložiska (asociace Cu-U-Au) v Austrálii
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Poznámka k názvosloví hydrotermálních karbonátů příbramského uranového ložiska
    Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
    Práce Uranového průzkumu o.z. ČSUP v Liberci v oblasti ochrany životního prostředí
    Primární geochemické aureoly uranového ložiska Rožná
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Role granitů při vzniku uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Roscoelit z karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Ryzí měď z uranového ložiska Rožná
    Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Salésit z odvalu uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Sekundární mineralizace uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok)
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Selenidy z uranového ložiska Ustaleč (JZ Čechy)
    Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč
    Stáří uranového zrudnění ložisek západočeské rudní oblasti
    Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Horní Slavkov
    Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Jáchymov
    Strukturní pozice příbramského uranového ložiska v geologii příbramska
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě
    Supergenní mineralizace uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše, Česká republika)
    Tetraedrit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Torbernit a metatorbernit z uranového výskytu Rádlo, 8 km jv. od Liberce
    Transformace uranového těžebního a úpravárenského závodu Dolní Rožínka, o.z. : Celkové zhodnocení proběhlých strukturálních změn (1989-2000)
    Ukládání odpadních látek do podzemí uranového ložiska Příbram
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
    Využití dlouhodobých nivelačních měření na povrchu dobývaného uranového ložiska Rožná k matematickému modelování poklesů povrchu
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
    Whewellit z příbramského uranového ložiska
    Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná
    Witherit z uranového ložiska Rožná
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zatápění uranového dolu Hamr I