Record details

Title keyword
    Vápencového
Article
    Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí (24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc)
    Kalcitové pizolity z krasových dutin vápencového ložiska Vitošov
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerály vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Mottramit z vápencového kamenolomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku (Česká republika)
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Posouzení stability závěrného svahu vápencového lomu Kotouč-Štramberk
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice