Record details

Title keyword
    Vápencovém
Article
    Historické naleziště křemene-křišťálu ve vápencovém lomu v Nové Vsi u Třebíče
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva
    Objev puklinové jeskyně ve vápencovém lomu Vitošov
    Postavení geofyzikálního průzkumu v komplexním řešení geotechnické problematiky ve vápencovém lomu Butkov v Ladcích u Púchova
    Souběh těžební činnosti a záchranné dokumentace ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999