Record details

Title keyword
    Vápenného
Article
    Měkkýši "Vápenného kálku" v severním úbočí Mokrého vrchu u Bubovic a jejich výpověď
    Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Průzkum deponií vápenného hydrátu v Novákách