Record details

Title keyword
    Vápenosilikátové
Article
    Korund ze skapolitem bohaté vápenosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku