Record details

Title keyword
    Vír
Monograph
    Vír v údolí Svratky
Article
    A Contrast between Metamorphic and Structural Evolution of the Vír Granulite and Surrounding Rocks of the Polička Crystalline Unit
    DISTRIBUCE RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ V ZRNITOSTNÍCH FRAKCÍCH PŮDNÍCH PROFILŮ Z OBLASTI MALÝCH POVODÍ V OKOLÍ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE VÍR
    Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech republic
    Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech Republic
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Sluneční/geomagnetická aktivita, teplota polární zimní dolní stratosféry, fáze QBO a cirkumpolární vír
    Vyhodnocení analýz hornin a půd v oblasti malých povodí nad přehradou Vír na Svratce