Record details

Title keyword
    Východně
Monograph
    Petrografický popis vyvřelin z lokality Bito Ramble východně od Kingstonu, Jižní Jamajka
Article
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu východně od Příbrami
    Detailná gravimetria ako prostriedok pre vyhĺadavanie malých intruzívnych telies (východné Slovensko)
    Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků východně od Havlíčkova Brodu
    Hronovsko-poříčský příkop východně od řeky Metuje
    Inženierskogeologické podmienky výstavby sídelného aglomerátu Východné Mesto - sídlisko Družba v Košiciach
    Kambrium u Slapnického mlýna a Jezírek a nový výskyt sedimentů kambria východně od Mlečic
    Kryogenní modelace rokytenských slepenců v Přírodní rezervaci Břenčák východně Veverské Bítýšky
    Kryopediment v údolí Litavy východně od Bučovic, Středomoravské Karpaty : 24-441 Bučovice
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum východně od Znojma (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Kvartérně geologický vývoj střední Jizery východně od Semil
    Násunová tektonika apikální části variského akrečního klínu moravskoslezské zóny východně od orlovské struktury
    Neovulkanity východně od Uherského Brodu (35-12; Strání, 25-34, Luhačovice)
    Nový nález kambrických ryolitových láv a ignimbritů křivoklátsko-rokycanského komplexu v Lánské oboře u Zadního vápence, východně od přehrady Klíčava
    Paleozoická klastika u Borotic východně od Znojma (34-11 Znojmo)
    Petrografický a petrochemický charakter hornin jv.okraje středočeského plutonu východně od Milevska
    Prvé ložisko zeolitu v Československu : výsledky prieskumu klinoptiolitového tufu v Nižnom Hrabovci (východné Slovensko)
    Předběžný geologický výzkum fluviálních sedimentů východně a severovýchodně od Kněžmostu
    Spodnopleistocenní terasy Dyje východně od Pavlovských vrchů : 34-23 Břeclav
    Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
    Svahové deformace v turonských slínovcích východně od Ústí nad Orlicí
    Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně od Vizovic na listu mapy 25-32-25 (25-32 Zlín)
    Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně Vizovic na listu mapy 25-32-25
    Výskyt mikrogranitu s granofyrickou strukturou na hranici dioritové a metabazitové zóny brněnského masivu východně od Jinačovic
    Vývoj a rizikovost svahových deformací v údolí Jizery východně od Semil
    Zhodnocení rudonosnosti proterozoické vulkanosedimentární série východně od Přeštic (22-11 Přeštice)