Record details

Title keyword
    Východoevropské
Monograph
    Belemnitellidae, Pavlow (Belemnitida Coleoidea)cenomanu - spodního coniaku východoevropské paleobiogeografické provincie
Article
    Ukončení projektu IGCP 86 "Jihozápadní okraj východoevropské platformy a její předpolí"