Record details

Title keyword
    Vydatnosti
Article
    Nepriame určenie priemernej prietočnosti z podzemného odtoku a výdatností prameňov
    Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska
    Odhad potenciální vydatnosti zdrojů podzemních vod v okresech České republiky
    Vývoj vydatnosti pramenů v Česko-saském Švýcarsku