Record details

Title keyword
    Výpočetní
Monograph
    Využití výpočetní techniky v hornictví a geologii. Databanka mineralogických sbírek na VŠB
Article
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
    Klastry osobních počítačů ve výpočetní praxi
    Řešení stability nízkých skalních svahů : metodický postup, výpočetní program a praktický příklad použití
    Velké i malé problémy při zavádění výpočetní techniky v geologii (co chceme - peníze-lidi-vztahy mezi odborníky)
    Výpočetní klastry
    Výpočetní technika a matematické metody
    Výpočetní technika ve výuce geologických věd na vysokých školách v Německu
    Výpočetní zkušenosti s multiprocesorem IBM eServer x455: architektura NUMA a procesory Itanium 2
    Využití výpočetní techniky v geologii
    Využití výpočetní techniky v hydrogeologické praxi v SHR
    Využívání a zavedení výpočetní techniky v ÚÚG Praha v roce 1988
    Využívání výpočetní techniky v geologii
    Způsoby vyhodnocování měření rozpojitelnosti s využitím výpočetní techniky