Record details

Title keyword
    Výpočty
Article
    Modelové výpočty přírodních zdrojů podzemních vod
    Náročné numerické výpočty na linuxovém klastru a porovnání s jinými platformami
    Numerické výpočty a geometria
    Numerické výpočty ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84)
    Paralelní výpočty a MKP
    Paralelní výpočty v prostředí MPI
    Statické výpočty tunelu SMART pomocí programu FLAC 3
    Typové výpočty seizmické odezvy objektů pro oblast Karvinska (oblast důlně indukované seizmicity)
    Výpočty množství a kvality zásob suroviny a jejich využívání při zpracování projektové dokumentace
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Zkušenosti s paralelními výpočty na IBM SP