Record details

Title keyword
    Výročí
Monograph
    Božena Němcová. K 140. výročí úmrtí
    Česká geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby a 100. výročí narození Prof. Koutka
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí - seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí: seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Digitální sborník Konference Společnosti důlních měřičů a geologů /14./. 100. výročí založení Stolice geodezie a důlního měřictví
    Geomorfologická konference konaná na počest 100. výročí narození profesora J. V. Daneše
    Gustav Carl Laube: sborník k 150. výročí narození
    Jubilejní sborník přednášek k 90. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví, k 110. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Františka Čechury, DrSc., k 90. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Karla Neseta, DrSc
    Mapování biotopů. (Sborník referátů ze semináře k 75. výročí založení VŠZ v Brně
    Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 1 - Aplikovaná matematika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 2 - Aplikovaná fyzika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 5 - Životní prostředí a průmysl
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 6 - Geotechnika a stavitelství
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. Sborník příspěvků. Aplikovaná fyzika.
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy, Sekce 3 - Geologie
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy:sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie
    Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 50. výročí působení VŠB v Ostravě. Sekce 3 - geologie. Sborník referátů
    Mezinárodní vědecké konnference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů
    Minulost a současnost aplikované geologie. Sborník vydaný k 50. výročí založení katedry hydrogeologie a inženýrské geologie a katedry užité geofyziky na Univerzitě Karlově v Praze
    Mokřady 2000. Sborník z konference při příležitosti 10. výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví
    Sborník jubilejní vědecké konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 5, Geotechnika.
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně materiálové inženýrství.
    Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů
    Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc.
    Seminář k 75. výročí narození Prof.RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc. Sborník referátů
    Seminář konaný k uctění památky prof. J. Bauera a na počest 110. výročí narození prof. A. Ondřeje
    Střední průmyslová škola Příbram. Sborník k 150. výročí školy
    Vladislav II.: druhý král z Přemyslova rodu. K 850. výročí jeho korunovace.
    Zbrašovské aragonitové jeskyně : 100. výročí objevení
    Zbrašovské aragonitové jeskyně. 100. výročí objevení
    Železné hory - sborník prací č.10. Pracovní seminář u příležitosti 10. výročí vyhlášení CHKO Železné hory
Article
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
    50. výročí zpřístupnění podzemní Punkvy
    80. výročí narození akademika V. V. Mennera
    100. výročí vyvrcholení sporu o laterální sekreci
    120. výročí narození doc. dr. Felixe Cornu (1882-1909)
    120. výročí narození doc. dr. Felixe Cornu (1882-1909)
    150. výročí narození mineraloga a petrografa profesora Antona Pelikana (*1861 Vídeň; +1918 Praha)
    150. výročí narození slavného českého přírodovědce [Antonína Friče]
    150. výročí nejstarší evropské rezervace
    220. výročí narození Johanna Antona Stolze - geologa, lékaře a filantropa
    Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    Drahé kameny v gotice a na výstavě k výročí republiky : úvod s přehledem historie
    Dvě výročí geologa Františka Pošepného
    Dvojí výročí akademika Josefa Kratochvíla
    Dvousté výročí lepidolitu z Rožné
    Dvousté výročí turnovského dobrodruha
    František Pošepný a geochemie : k 150. výročí narození
    Geologie '86 : výstava k 30. výročí československo-sovětské spolupráce v geologii
    Geotechnické dny 1999 - Odborný seminář ke stému výročí akademika Quida Záruby, zakladatele československé inženýrské geologie
    Historické povodně v Čechách v díle drážďanského hydrometeorologa Christiana Gottlieba Pötzsche. Na okraj 200. výročí jeho úmrtí
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Instrukce pro povodňovou službu návěstní na řece Moravě na Moravě a v Dolních Rakousích (k 100. výročí návodu k vydávání výstrah před povodněmi)
    Joachim Barrande : vzpomínka ke 120. výročí úmrtí
    K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc.
    K 85. životnímu výročí PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K 200. výročí hromadného pádu meteoritů u Stonařova na Moravě
    K 400. výročí smrti Lazara Erckera v lednu 1594
    K 700. výročí českého Horního zákona z r. 1300
    K desátému výročí památného nálezu apatitu u Opalic na Českokrumlovsku
    K padesátému výročí zákona o ochraně přírody
    K patnáctému výročí vzniku SGÚ o problematice vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu
    K stému výročí narození akademika A. E. Fresmana
    K stému výročí narození Dr. Josefa Soukupa
    K stému výročí narození Jaroslava Kokty
    K třicátému výročí úmrtí akademika Františka Slavíka
    K výročí Lazara Erckera (1528/30-1594)
    K výročí zakladatele české geologie prof. Jana Krejčího
    K životnímu výročí Dr. Jarmily Waldhausrové
    K životnímu výročí Kašpara Šternberka (1761-1838)
    Karel Hinterlechner a Radim Kettner : k 110 výročí narození Radima Kettnera
    Katastrofální zimní povodeň v českých zemích a střední Evropě v roce 1862 (k jejímu 150. výročí)
    Ke 150. výročí úmrtí Kašpara Šternberka (1761-1838)
    Ke stému výročí smrti geologa Františka Pošepného
    Ke stoletému výročí požáru v dole Marie v Příbrami r.1892
    Lazarus Ercker 1528-1594 (400. výročí úmrtí)
    Mineralog a petrograf František Němec - stoleté výročí narození
    Na prahu druhé generace : (k 30. výročí založení Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře)
    Nad mezinárodní konferencí k 700. výročí IRM a měnové reformy krále Václava II.
    Naleziště Hrušky - 30. výročí objevení
    Oslavy 160. výročí narození Františka Pošepného se konaly v Českém geologickém ústavu
    Osmdesáté výročí Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Padesáté výročí instalace největšího bludného balvanu v Opavě
    Prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc. - život a dílo. Vzpomínka ke 100. výročí narození
    Prof. RNDr. Karel Zapletal - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí narození
    Profesor František Pošepný a jeho odkaz (ke 100. výročí jeho úmrtí)
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Rakušané slavili 150. výročí založení své geologické služby
    Seminář k 35. výročí založení Geofondu Praha
    Seminář k výročí 100 let od založení mineralogicko-petrologického oddělení
    Slavnostní shromáždění k 280. výročí báňského školství v českých zemích v Jáchymově
    Spessartinové granáty v granitických pegmatitech České republiky : ke 100. výročí narození J. Kokty
    Sté výročí smrti Františka Pošepného
    Světový hornický kongres - World Mining Congress (WMC) : 40. výročí založení
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    Vilém Jičínský - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí úmrtí
    Výročí 150 let zahájení výuky na Horní škole v Příbrami (1851-2001)
    K výročí F.X.M. Zippeho (1791 až 1863)
    Výročí J.A.Komenského a výuka geologie
    Výročí kateder geologických oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
    K 150. výročí narození Emanuela Bořického
    140. výročí narození MUDr. a RNDr. h. c. Mořice Remeše (21.7.1867 - 19.7.1959)
    Výročí objevu Hlinitých jeskyní
    Stoleté výročí obnovení těžby zlata v Čechách - a jak dál?
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Vzpomínkové akce ke 150. výročí narození Gustava C. Laubeho
    Vzpomínky na RNDr. Karla Tučka, CSc. : ke stému výročí narození
    Zdeněk Burian - život a dílo : vzpomínka ke 100. výročí narození