Record details

Title keyword
    Výrobě
Monograph
    Navařování a termické nástřiky ve výrobě a opravárenství. Sborník přednášek
    Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
Article
    Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika)
    Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Problematika druhotných kovonosných surovin ve výrobě olova
    Recyklace tuhých odpadů ve výrobě minerálně vláknitých výrobků
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Studie I. - Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot
    Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech
    Uhlí jako náhrada sazí pro účely plnidla k výrobě pryží
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860