Record details

Title keyword
    Výrobních
Monograph
    Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO '00. Sborník mezinárodní konference
    Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO "98". Mezinárodní konference
    Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO 99. Mezinárodní konference
    Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení "Diago 2001". Sborník konference
Article
    K problematice posuzování efektivnosti a rizik realizace náhradních výrobních programů v uranovém průmyslu
    Optimalisace kontinuálních výrobních procesů kompozitů metodou dielektrické analýzy