Record details

Title keyword
    Výskyty
Monograph
    Thoriové výskyty České republiky a jejich mineralogie
Article
    Antimonitové výskyty u Hynčic pod Sušinou a Jakubovic u Štítů
    Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty (03-14 Liberec)
    Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masívu - nové výskyty
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Dva výskyty goethitu v podkrkonoší
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě (25-12 Hranice)
    Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě
    Joint occurences of body- and trace-fossil communities (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)/Společné výskyty asociací body-fosilií a ichnofosilií v ordovických sedimentech Barrandienu
    Ložiská a výskyty bentonitov SSR
    Ložiská a výskyty kaolínov v SSR
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska a výskyty Sb-mineralizace v České republice
    Ložiskové výskyty zeolitov v neogéne západných Karpát
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Neobvyklé výskyty berylu v České republice
    Nové výskyty fosforitů a fosfatizovaných organických zbytků v české svrchní křídě
    Nové výskyty fosforitů ve svrchní křídě pražské a kolínské litofaciální oblasti
    Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Nové výskyty milleritu v ostravsko-karvinském revíru
    Nové výskyty mineralizácií v Malej Fatre
    Nové výskyty minerálů alpské paranegeze na listech geologických map 1 : 50 000 Golčův Jeníkov, Čáslav a Kolín
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku II
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Nové výskyty neogenních fluviálních sedimentů v oblasti křivoklátsko-rokycanského pásma
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve
    Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
    Nové výskyty spodnokarbonské trilobitové fauny v činném lomu Mokrá u Brna
    Nové výskyty spodnokarbonských mlžů pro myslejovické souvrství drahanského kulmu
    Nové výskyty strontnaté mineralizace na Třinecku
    Nové výskyty sulfidické mineralizace v okolí Novotníků u Nepomuku
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách (11-41 Teplá, 11-24 Toužim)
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách
    Platinové výskyty v Sierra Leone
    Poznámka paleontologa k článku Z. Dolníčka et al.: "Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě"
    Předběžné paleontologické zhodnocení lokality Březina 3 a její srovnání s ostatními výskyty trilobitové fauny v břidliích březinského souvrství v okolí obce Březina v Moravském krasu
    Přírodní výskyty fullerenů
    Rudní výskyty a ložiska uranových rud v Krkonoších
    Současný pohled na výskyty třebenických diamantů
    Výskyty a ložiskové typy železných rud v Krušných horách
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výskyty ametystu v Československu
    Výskyty amfibolových azbestů v Křemžské kotlině
    Výskyty barytu na Teplicku
    Výskyty barytu u Pernarce a v okolí Stříbra
    Výskyty berylu v Sudetách. 1. část
    Výskyty berylu v Sudetách. 2. část
    Výskyty datolitu v oblasti hornin těšínitové asociace
    Výskyty epidotu ve Vlastějovicích
    Výskyty fosforitů v příbřežním vývoji české křídy (12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Výskyty fosforitů v příbřežním vývoji české křídy
    Výskyty fosfuranylitu v České republice
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u Jeseníku a Konstantin u Velkého Vrbna
    Výskyty jihočeských vltavínů a problémy jejich těžby
    Výskyty konodontových faun ve spodní části andělskohorského souvrství v oblasti Jeseníků
    Výskyty korundu (safíru) v oblasti kaplické jednotky jihočeského moldanubika
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci a amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci s amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika
    Výskyty krystalů křemene ve vltavínonosných vrábečských vrstvách
    Výskyty křídového uhlí v České republice
    Výskyty kyanitu v chýnovské jednotce moldanubika
    Výskyty kyanitu v křemenných a pegmatitových čočkách na Táborsku
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru
    Výskyty metabazitů v rulách kry Orlíku
    Výskyty metanu na příbramském uranovém ložisku
    Výskyty molybdenových rud v Krušných horách
    Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázní a Jáchymov
    Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázních a Jáchymov
    Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří
    Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří
    Výskyty scheelitu ve středních Krušných horách
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Výskyty svrchnokřídového pálavského souvrství v příležitostných odkryvech ve městě Mikulov (34-14, Mikulov)
    Výskyty technogenních sulfátů v Ostravsko-karvinském revíru
    Výskyty thufurových kryogenních forem reliéfu na středním Slovensku
    Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině
    Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu
    Výskyty zlata, jeho odrůd a minerálů v ČSSR
    Výskyty zlata u Želetavy na jihozápadní Moravě
    Výskyty zlata v širším okolí Želetavy na jihozápadní Moravě
    Výskyty zrudnených konkrécií v perme gemerika
    Výskyty železivců mimo českou křídovou pánev
    Výskyty železivců mimo českou křídovou pánev
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Whewellit a jeho výskyty
    Zajímavé křemenné výskyty v Brdech
    Zajímavé výskyty křemenných žil v okolí Hrušovy Lhoty u Soběslavi
    Zajímavé výskyty křišťálů v krystalických vápencích na Jesenicku
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu