Record details

Title keyword
    Výsypkách
Article
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách
    Sedání povrchu výsypek SHR a problematika výstavby objektů na výsypkách
    Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
    Využití centrifugy při geotechnickém průzkumu pro zakládání na výsypkách
    Využití centrifugy při geotechnickém průzkumu pro zakládání na výsypkách
    Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP
    Zakládání staveb na výsypkách hnědouhelných lomů v severočeské pánvi
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)