Record details

Title keyword
    Významný
Monograph
    Džbánská opuka - významný a typický kámen Rakovnicka
Article
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou)
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD
    Geochemická reaktivita hornin - významný faktor životního prostředí
    Geotermální teplo- významný energetický zdroj Kostariky
    Hubert Klein - významný sběratel minerálů Jesenicka
    Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek
    Metan v uhelných ložiskách - významný zdroj energie současnosti
    Muránsky tektonický systém - významný príklad horizontálnych posunov v Západných Karpatoch
    Podzemní vody - významný zdroj jakostních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou na Ostravsku
    Pravěká keramika - významný zdroj informací
    Před 150 léty se narodil významný mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke (*31.12.1855, Praha, +18.6.1931,Wien)
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Slída - významný průmyslový minerál
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    Svahové pohyby jako významný modelační činitel flyšových pohoří východní Moravy
    Usazené srážky jako významný příspěvek k atmosférické depozici ve vybraných horských a urbanizovaných oblastech ČR
    Usazené srážky jako významný příspěvek k vodní a látkové bilanci malého horského povodí
    Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
    Významný mezník naší paleopedologie
    Významný progres scheelitovej flotácie
    Významný prvek české krajiny - lom
    Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)
    Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě (34-21 Hustopeče)
    Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě
    Významný stratigrafický profil hauteriv-barrem v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka
    Zemřel František Peštál, významný sběratel minerálů v Třebíči