Record details

Title keyword
    Výztuže
Monograph
    Měření zatížení svorníkové výztuže portálu ve východní části stavby tunelu Branisko
    Vypracování jednotného metodického postupu pro dimenzování výztuže důlních chodeb a prorážek
Article
    Bezpečnostní aspekty svorníkové výztuže
    Deformace horninového masivu při použití svorníkové výztuže chodeb
    Dimenzování výztuže porubních chodeb v uhelných dolech
    Matematické modelování svorníkové výztuže
    Matematické modely chování ocelové obloukové výztuže chodeb při dynamickém zatížení následkem důlních otřesů
    Měření silového zatížení svorníkové výztuže vstupního portálu tunelu Branisko aparaturou Maihak
    Nové typy kotevní výztuže při stavbě tunelů
    Poznatky z využívání technologie nadstropového dobývání pomocí výztuže MHW 320-20/30 v kladenském revíru
    Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti kotevní výztuže dlouhých důlních a podzemních děl
    Pravděpodobnostní přístup k navrhování kotevní výztuže podzemn podzemních děl
    Stabilita příhradové obloukové výztuže stříkaného betonu tunelových staveb
    Stabilita příhradové výztuže do stříkaného betonu tunelových staveb