Record details

Title keyword
    Vědě
Monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice
    Hornická Příbram ve vědě a technice - sborník anotací: matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce P, Podzemní stavitelství a báňská záchranná služba
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce T, Evropské hornictví - tradice a památky
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990, sborník sekce Z: Využívání druhotných surovin
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994. Sekce Z. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2001. Sborník anotací. Geoetika, Horní právo, Ekologie a sanační práce, Evropské hornictví - tradice a památky.
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2004. T06, Evropské hornictví - tradice a památky.
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2007. T5
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2008
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2009
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2012
    Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce S. Sanace a rekultivace po těžbě
    Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce T. Historie českého hornictví
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sborník přednášek
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Čištění a využití důlních a průmyslových vod
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Drahé kameny
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geomechanika
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Ložisková geologie
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Odkaliště
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Racionalizace spotřeby a úspory energie v hornictví
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S, Současné právní problémy v aplikaci horního zákona a předpisů
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Světová naleziště drahých amenů
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce světová naleziště drahých kamenů
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce T, přednáška T7
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví
    O počátku, cestě a znamení časů : úvahy o vědě a vědění
    Sborník symposia Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S - Geotechnika a podzemní stavitelství.
Article
    36. pokračování tradičního sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    39. ročník sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    46. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    Antarktida znamená unikátní příležitost věnovat se skutečně jenom vědě [kulatý stůl o Antarktidě]
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1987
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990
    Hornická Příbram ve vědě a technice oslavila své 37. narozeniny
    Hornický stav budiž velebený ..., aneb ohlédnutí za jubilejním 35.ročníkem sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice"
    Informace o průběhu sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice 1995"
    Matematické metody v geologii na Sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice 1993
    Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem
    Slovo úvodem : úvodní přednáška na sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice, 16.10.1995
    28. Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 1989
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" letos již popětatřicáté
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" vykročilo do svého pátého desetiletí
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice ´95
    Uskutečnil se již 52. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    Z Albertova až k pramenům Amazonky : profesor Bohumír Janský vede hydrologický výzkum v českém pohraničí i v horách Asie a Ameriky