Record details

Title keyword
    Vědeckých
Monograph
    GEOCHÉMIA 2008 - Zborník vedeckých príspevkov z konferencie 4. Decembra 2008
    Geológia a životné prostredie-Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou
    Sborník vědeckých prací VŠB - Technické university Ostrava, Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - TU Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
    Thayensia - sborník původních vědeckých prací z Podyjí
    Thayensia, Sborník původních vědeckých prací z Podyjí
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
    Zborník vedeckých prác Geológia a životné prostredie
Article
    Internetová databáze 40 ročníků Opera Corcontica - Sborníku vědeckých prací z Krkonošského národního parku
    Kvalifikace vědeckých kádrů v oboru mineralogie a petrografie, jejich stav a další perspektivy
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    Výchova vědeckých pracovníků v ÚÚG
Serial
    Sborní vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada informatika a matematika = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Computer science and mathematics series
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity. Řada elektrotechnická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická, Monografie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
    Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy
    Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí
    Transactions - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava), Řada stavební
    Zborník vedeckých prác Vysokej školy technickej