Record details

Title keyword
    VŠB
Monograph
    Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 50. výročí působení VŠB v Ostravě. Sekce 3 - geologie. Sborník referátů
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB - TU Ostrava, Czech Republic; Part II
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II
    Sborník vědeckých prací VŠB - Technické university Ostrava, Řada stavební
    Technické univerzity Ostrava, 49, řada hornicko-geologická, mimořádné číslo, 15-17. Ostrava. (Transactions of the VŠB – Technical University Ostrava, Mining and Geological Series, extraordinary issue, 49
    Využití výpočetní techniky v hornictví a geologii. Databanka mineralogických sbírek na VŠB
Article
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Geologický pavilon Fr. Pošepného HGF VŠB Ostrava : sbírka ložisek radioaktivních surovin
    Geophysical Curses at VŠB - Technical University of Ostrava
    Historické přístroje pro geomagnetická měření ve sbírkách VŠB - TU v Ostravě
    Hornicko-geologická fakulta VŠB v současnosti
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc., pedagog VŠB v Ostravě a odborník v oborech hlubinného a průzkumného vrtání
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava
    Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB
    Současná situace ve sbírkách ložisek radioaktivních suorvin na VŠB Ostrava
    Výuka horního odboru VŠB Ostrava do vzniku Hornické fakulty
    Výzkum mechanismu rozpojování materiálu vysokotlakým vodním paprskem v HOÚ ČSAV a VŠB Ostrava
Serial
    Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB - Technical University of Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada informatika a matematika = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Computer science and mathematics series
    Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series
    Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Construction Series