Record details

Title keyword
    Vary
Monograph
    7th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Karlovy Vary 1976
    7th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Karlovy Vary 1976. Abstracts
    Karlovy Vary - Sadový a zahradní pramen. Hydrogeofyzikální průzkum a stopovací zkouška (1. etapa)
    mapa inženýrskogeologického rajonování 11-21 Karlovy Vary
    Mapa ložiskové ochrany - Karlovarský kraj; list Karlovy Vary 11-21, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Karlovy Vary 11-21, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 11-21 Karlovy Vary
    Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008, Karlovy Vary, Czech Republic
    Paleomagnetické a magnetostratigrafické výzkumy vybraných hornin - Karlovy Vary. Závěrečná zpráva
    Proceedings : Symposium New Mineral Raw Materials (NEMIRAM), June 9-11, 1981, Karlovy Vary, Czechoslovakia
    Proceedings : Symposium New Mineral Raw Materials (NEMIRAM), May 31-June 02, 1983, Karlovy Vary, Czechoslovakia
    Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 11-21 Karlovy Vary
    Sestavení mapy půd a mapy půdotvorných substrátů v měřítku 1 : 50 000 pro mapové listy 11-21 Karlovy Vary a 22-13 Nepomuk
Article
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Alteration products of granite on the contact with the Karlovy Vary thermal springs
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 02-33 Chomutov, 02-31 Litvínov, 03-32 Teplice, 02-14 Petrovice)
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary, 11-12 Kraslice, 11-23 Sokolov)
    Composition of trioctahedral micas in the Karlovy Vary pluton, Czech Republic and a comparison with those in the Cornubian batholith, SW England
    Correlation of granitoids in the NW Bohemia - Smrčiny and Karlovy Vary plutons
    Crystal chemistry of biotites from granitoids Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Cyanocohniella calida gen. et sp. nov. (Cyanobacteria: Aphanizomenonaceae) a new cyanobacterium from the thermal springs from Karlovy Vary, Czech Republic
    Development of topaz-bearing granites of the Krudum massif /Karlovy Vary pluton/
    Development of topaz-bearing granites of the Krudum massif (Karlovy Vary pluton)
    Development projects for the Karlovy Vary District part of the cross-border Czech-Bavarian Geopark
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 01-43 Horní Blatná, 02-32 Teplice)
    Distribution of REE and REE-minerals in topaz-bearing granites of the Karlovy Vary pluton (Czech Republic)
    Distribution of REE and REE-minerals in topaz-bearing granites of the Karlovy Vary pluton (Czech Republic)
    Feldspathization in the Loket monzogranite - possible influence of granites of the younger intrusive complex (Karlovy Vary intrusion)
    Feldspathization in the Loket monzogranite - possible influence of granites of the younger intrusive complex (Karlovy Vary intrusion). In: MAEG - 10 Challenges to Chemical Geology. Abstracts
    Gas Flux and Tectonic Structure in the Western Eger Rift, Karlovy Vary - Oberpfalz and Oberfranken, Bavaria
    Gas flux and tectonic structure in the Western Eger Rift, Karlovy Vary - Oberpfalz and Oberfranken, Bavaria
    Geochemistry of a weathering kaolin profile in the Karlovy Vary area (Czech Republic)
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary)
    Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic)
    Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic)
    Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic)
    Geology and mineralogy of Ti-kaolins in the Karlovy Vary area
    Gravity and magnetic survey of a hidden gabbrodiorite body within the Karlovy Vary granite pluton
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Karlovy Vary pluton: an example of a comagmatic sequence of Sn-bearing granite body
    Karlovy Vary pluton: an example of a comagmatic sequence of Sn-bearing granite body
    Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (11-21 Karlovy Vary, 11-41 Mariánské Lázně)
    Megacrysts of potash feldspar from Chodov near Bečov (Petschau), Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    A new cyanobacterium from the thermal springs of Karlovy Vary, Czech Republic
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary, 12-43 Dobříš, 12-44 Týnec n. Sázavou, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 22-23 Mirovice)
    Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary)
    Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary)
    Petrophysical and geochemical characteristics of late Variscan granites in the Karlovy Vary Massif (Czech Republic) - implications for gravity and magnetic interpretation at shallow depths
    Physical properties of granites from the Variscan Karlovy Vary (Carlsbad) massif (Czech Republic)
    Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary)
    Profiles of the Karlovy Vary granite massif in Western Bohemia determined from gravity and field observations
    Přechodní granity karlovarského plutonu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-22 Kadaň, 11-23 Sokolov, 11-24 Žlutice)
    Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 12-11 Žatec)
    Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku. (Preliminary results of micropalaeontological /palynological/study of kaoline deposits in the Karlovy Vary and Podbořany area)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán (11-21 Karlovy Vary)
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    REE-Y-U-Th rich accessory minerals in topaz-albite granites of the Karlovy Vary pluton (Czech Republic)
    Short-term radioactive disequilibrium in thermal mineral waters in Karlovy Vary (Carlsbad) spa, Czech Republic
    Short-term radioactive disequilibrium in thermal mineral waters in Karlovy Vary (Carlsbad) spa, Czech Republic
    Size distribution characteristics in relation to other physical properties of washed Karlovy Vary kaolins
    Stop 4, Karlovy Vary
    Thermal mineral water springs in Karlovy Vary
    Thermal Mineral Water Springs in Karlovy Vary
    Travertine deposits of the Karlovy Vary thermal water system
    Travertine of Karlovy Vary Spa and its newly formed features
    Using Multispectral and Superspectral Satellite Imagery for Mapping Mining Related Contaminated Areas in Sokolov and Karlovy Vary Region, Czech Republic
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Vývoj krušnohorských rašelinišť (01-42 Načetín, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary)