Record details

Title keyword
    Väzba
Article
    Distribuce a vazba stopových kovů v různých frakcích půdních horizontů
    Distribúcia cínu na ložisku Zlatá Baňa a jeho väzba na minerály
    Kryštalochemická väzba Ag v Zlatoidčianských žilách
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Minerální vazba stříbra na Au-Sb ložisku Krásná Hora
    Mineralogická vazba Ag v indiciích sulfidické mineralizace z podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Štruktúrna pozícia Sb-zrudnenia v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria a jeho väzba na tektonický inventár
    Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko
    Víceletá perioda sluneční činnosti o délce 106 slunečních cyklů a její vazba na planety sluneční soustavy