Record details

Title keyword
    Veřejnosti
Article
    Cesty za poznáním - část 2: Některá muzea a veřejnosti zpřístupněné doly v Polsku, Německu, Nizozemí a Maďarsku
    Cesty za poznáním - část. 2. Některá muzea a veřejnosti zpřístupněné doly v Polsku, Německu, Nizozemí a Maďarsku
    Digitální dokumentace veřejnosti přístupných jeskyní ČR
    Krajina se oceňuje hůř než cement : Postoj veřejnosti k stavbě cementárny a k ochraně životního prostředí na Berounsku
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Redukce ozonové vrstvy očima politiků, veřejnosti a masmédií
    Se zármutkem sdělujeme odborné veřejnosti, že dne 28.12.1997 zemřel ve věku 70 let Ing. Zdeněk Paděra
    Sociálně-geografická analýza vnímání a postojů veřejnosti k větrným elektrárnám v ČR
    Speleologický průzkum a dokumentace veřejnosti nepřístupných částí některých jeskyní
    V Chrustenicích zpřístupnili veřejnosti železorudný důl
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti