Record details

Title keyword
    Vegetaci
Article
    Co všechno prozradí pyl : pylová zrna pomáhají vědcům studovat pravěkou vegetaci a klima
    O přirozené vegetaci Křivoklátska
    O přirozené vegetaci Křivoklátska [Recenze]
    Primární a sekundární minerály v půdách severovýchodních Čech a jejich vztah k vegetaci. II
    Příspěvek k typizaci a hodnocení urbánní krajiny se zvláštním zřetelem na vegetaci
    Půdy Ratibořického údolí a jeho okolí ve vztahu k vegetaci
    Relativní význam faktorů ovlivňujících vegetaci pozdního glaciálu na území České republiky
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)