Record details

Title keyword
    Velkých
Monograph
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2121 - suché prostředí
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2122 - postupné stoupání důlních vod
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor
    Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách (VI)
    Reussové z Bíliny: památce velkých přírodovědců
    Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst
    Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst
    Stanovisko ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek
Article
    Doprovodná fauna veľkých cicavcov medvedej jaskyne "Za Hájovnou" (Javoříčsky kras)
    Epsomit : Nález velkých akumulací epsomitu na ložisku Šturec v Kremnici (Slovensko)
    Flora z peruckých vrstev z Velkých Opatovic u Moravské Třebové (24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    III. konference "Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách"
    Isotopový výzkum termy ve Velkých Losinách na Moravě
    K důlně geologickým podmínkám hornické činnosti ve velkých hloubkách v Československé části Hornoslezské černouhelné pánve (OKR)
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    Konference o velkých meteoritových impaktech a vývoji planet v Sudbury v Kanadě
    Křišťály od Velkých Kunětic - Staré Červené Vody
    Křišťály z Velkých Kunětic
    Ložiska východočeského uhelného revíru ve velkých hloubkách
    Nález velkých krystalů apofylitu v zonální alpské žíle u Libodřic na Kolínsku
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě
    Nálezy velkých krystalů v České republice
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Ovlivnění krajiny po hlubinné těžbě uranu na malých a středně velkých ložiscích moravské větve moldanubika (ložiska Olší a Jasenice)
    Perspektivy těžby písku v okolí Mikulovic a Velkých Kunětic na Jesenicku
    Poslední velké vymírání : Zánik velkých zvířat na Madagaskaru
    Presiometrické zkoušky ve velkých hloubkách
    Problematika důlního geologického průzkumu ve velkých hloubkách v čs. části Hornostezské pánve
    Problémy dopravy velkých měst na příkladu Brna
    Průzkum na ropu a plyn ve velkých hloubkách ČSSR
    Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
    Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka) (34-21 Hustopeče)
    Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka)
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Rozsedlinová jeskyně u Velkých Opatovic
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Současné strukturální a funkční problémy centrálních a subcentrálních zón velkých měst (Na příkladu čtyř evropských měst: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León)
    Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích (34-21 Hustopeče)
    Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích
    Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích
    Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov)
    Termální vody ve Velkých Losinách
    Vliv velkých staveb na odtok v zemědělsko-lesním povodí Cerhovického potoka
    Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu
    Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu
    Zavedení důlní karotáže při průzkumu uhelných ložisek ve velkých hloubkách při karotážním středisku v Tuchlovicích