Record details

Title keyword
    Velká
Monograph
    Ilmenites from the Tertiary deposits of the Relict between Rakovník and Velká Černoc(so called Hlavačov gravels), Central Bohemia, Czech Republic
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Velká Bíteš
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Velká Bíteš. SOG - ČGS Praha
    Velká kniha o klimatu zemí Koruny české
Article
    Aká veľká planétka vytvorila arizonský kráter?
    Akosť vody vyrovnávacej nádrže vodného diela Veľká Domaša z hľadiska hydrobiológie
    Archeologie údolní nivy : aneb Proč možná zanikla Velká Morava
    Development of Veĺká Fatra Mts. zoned pluton: field, geochemical and isotopic study
    Der Findlingsgarten in Velká Kraš im Jeseník-Gebiet (Tschechien)
    Geologické zajímavosti CHKO Veľká Fatra
    Granitoids of the Malá Fatra and Veĺká Fatra Mts. Rb/Sr isochron geochronology (Western Carpathians)
    Ilmenites from the Tertiary deposits relict between Rakovník and Velká Černoc (so called Hlavačov gravels), Central Bohemia, Czech Republic
    Jiří George Kukla a velká klimatologie globálních změn
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    Ložisko Ag, Pb, Cu rud Lošov (Velká Bystřice) v kulmu Nízkého Jeseníku
    Magnetic fabric of granitic composite pluton of the Velka Fatra Mountains (Western Carpathians, Slovakia): A Variscan remnant within the Alpine edifice?
    Magnetic Fabric of the Vel'ká Fatra Mts. Granitic Pluton - A Pilot AMS Study
    The Magnetic fabric of the Vel'ká Fatra Mts.. Part two: emplacement mode of the Hercynian granitic pluton and its relation to the Alpine sedimentary rocks, based on AMS study
    Měkkýši přírodní rezervace Velká a Malá Olšina
    Mezinárodní konference "Fylosilikáty jako ukazatele velmi slabé metamorfózy a diageneze", Manchester, Velká Británie, 5.-6. červenec 1990
    Mezinárodní konference TRILO 2012 - velká pocta pro Českou republiku
    Molluscan and Vertebrate Successions from the Velká Ružínská Cave (East Slovakia)
    Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď
    Nové objevy v krasové oblasti Belianské doliny (Velká Fatra)
    Prieskum a perspektívy využitia ložiska antracitu - Veľká Tŕňa
    Reflectance measurements of meta-anthracite from the Veĺká Tŕňa coal deposit
    Veľká Fatra - kraj pěnitcových převisů
    Velká jezera ve zbytkových jamách po těžbě uhlí
    Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5. září 1890 - modelová situace pro 21. století?
    Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5.září 1890 - modelová situace pro 21. století?
    Velká povodeň se určitě brzy vrátí. Proč čekal záplavy v Čechách a jak ještě mohou vypadat, píše pro MF DNES geolog Václav Cílek
    Velká slaná anomálie a počasí na Milešovce
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
    Velká voda, krajina a člověk : protipovodňová opatření se musí navrhovat od rozvodí
    Záhadná Amerika?. 5. část, Projekt podzemní těžby v lomu Velká Amerika
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky