Record details

Title keyword
    Velmi
Article
    Anizotropie tuhosti jílů v oboru velmi malých přetvoření
    Baconova Nová Atlantida: velmi stará zmínka o speleoterapii
    Bukovinky - měření metodou velmi dlouhých vln
    Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce : 23-21 Havlíčkův Brod
    Experimentální výzkum fázových vztahů za velmi vysokých tlaků
    Extrémní geostatické zatížení mechanizované výstuže při dobývání velmi mocných slojí
    Fotometrický průtokoměr pro měření velmi malých vertikálních průtoků vody ve vrtu
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické Propasti (Hranický kras)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosílií. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
    Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosilií (14-23 Králíky)
    Metodické otázky průzkumu velmi čistých vápenců
    Mezinárodní konference "Fylosilikáty jako ukazatele velmi slabé metamorfózy a diageneze", Manchester, Velká Británie, 5.-6. červenec 1990
    Možnosti využití geofyzikálních metod při vyhledávání velmi tvrdých poloh
    Nová interpretace geologických, geotechnických, hydrogeologických a hydrologických bezpečnostních kritérií pro umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření po havárii v jaderné elektrárně Fukushima-Daiichi
    Očekávaný vývoj výrobných nákladov dobývania velmi mocných uholných slojov v OKR
    Problematika analytického stanovení velmi nízkých koncentrací molybdenu v geologických materiálech
    Problematika velmi hlubokých vrtů do 8000 m
    Ružiná : hráza na veľmi stlačiteľnom podloží
    Stav realizace a prognózy velmi hlubokého vrtání na ropu a zemní plyn na území SSR
    Systém na podporu rozhodování o efektivnosti dobývání velmi nízkých slojí
    T-MapViewer 2.1 velmi sofistikovaná prohlížečka GIS dat
    Translační vlny při stálém přítoku do obdélníkového koryta s velmi nadkritickým prouděním provzdušněné vody
    Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu
    VZNIK AUTIGENNÍHO XENOTIMU-(Y) V PODMÍNKÁCH VELMI SLABÉ METAMORFÓZY DROB A BŘIDLIC MORAVSKO-SLEZSKÉHO KULMU
    Zkušenosti s dobýváním velmi mocné sloje v dole Dukla, k.p.