Record details

Title keyword
    Vernířovic
Article
    Babingtonit z Vernířovic
    Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic
    Klinozoisit z Vernířovic
    Krystalovaný mastek ze Zadního Hutiska u Vernířovic
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (X) - Měďný u Vernířovic
    Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku "Pod Břidličnou" u Vernířovic, Hrubý Jeseník (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk
    Parageneze železnorudného výskytu "Kiessgrund" u Vernířovic (severní Morava) (14-24 Bělá)
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic (14-42 Rýmařov)
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)