Record details

Title keyword
    Vesuvian
Article
    Minerální asociace wollastonit + vesuvian v nedvědických mramorech a její petrogenetický význam (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě