Record details

Title keyword
    Vladimír
Monograph
    Africká sbírka. František Vladimír Foit
Article
    Akademik Vladimír Pokorný zemřel
    Akademik Vladimír Zoubek k osmdesátníkem
    Akademik Vladimír Zoubek osmdesátníkem
    Akademik Vladimír Zoubek pětaosmdesátníkem
    Athryridid diversity dynamics in the Prague Basin as shown by studies by Vladimír Havlíček
    Doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Vladimír Panoš šedesátníkem
    In memory of the 70th Birthday of Vladimír Pokorný (*12.6.1922, +21.7.1989)
    Ing. Vladimír Roth, CSc., sedmdesátníkem
    Ing. Vladimír Škvor, CSc., šedesátiletý
    List of publications of Vladimír Havlíček
    Není všechno pták, co zdechlo : ad Tomáš Grim a Vladimír Remeš: Potřebujeme skutečně nový model evoluce? (Vesmír 86, 320, 2007/5)
    Odešel doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc., geograf, karsolog a plukovník v.v.
    Odešel Vladimír Zoubek - nestor české geologie
    Opustili nás: doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc.
    Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc. - osobnost české hydrogeologie
    Profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc., zemřel
    RNDr. Vladimír Havlíček, 27.6.1922 - 10.9.1999
    Selected publications by Dr. Vladimír Vlček
    Vladimír Havlíček as a geologist
    Vladimír Havlíček in Brachiopod Paradise
    Vladimír Havlíček in Brachiopod Paradise
    Vladimír Ivanovič Vernadskij a Československo
    Vladimír J. Bouška (1933-2000) - Memorial
    Vladimír Josef Procházka (1862-1913)
    Vladimír Kalabis
    Vladimír Kropáček šedesátiletý
    Vladimír Lysenko šedesátníkem
    Vladimír Panoš - a septuagenarian
    Vladimir Panoš 1922 - 2002
    Vladimír Panoš 1922-2002
    Vladimír Panoš sedemdesiatnikom
    Vladimír Pokorný (1922-1989)
    Vladimír Pokorný and czechoslovak paleontology
    Zemřel prof. RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.
    Zemřel profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.
    Zemřel RNDr. Vladimír Havlíček, CSc.
    Zemřel RNDr. Vladimír Zoubek, DrSc.
    Ztráta České speleologické společnosti - Vladimír Stárka
    Zum 70.Geburtstag von Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc.