Record details

Title keyword
    Voda
Monograph
    10. Česko-Slovenský Mezinárodní Hydrogeologický Kongres, Voda - Strategická surovina pro 21. století
    Český kras - klíč k české krajině : skály, voda a čas
    Dobrá Voda - geofyzikální měření. Mikrogravimetrický průzkum starých důlních děl.
    Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI
    Podzemní voda ve vodoprávním řízení VII
    Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009
    Voda - strategická surovina pro 21. století
    Voda - strategická surovina pro 21.století
    Voda jako geotermický faktor
    Voda, půda a rostliny
    Voda v krajině: Kniha o krajinotvorných programech
    Voda ve vesmíru, na zemi, v životě a v kultuře
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby
    XII. národní hydrogeologický kongres - Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské stavby
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby"
    XIII. slovenská hydrogeologická konferencia "Clovek a voda
Article
    Co odhalila voda
    Červi a voda. Vodní režim krajiny a půdní organizmy
    Effects of 1-D versus 3-D velocity models on moment tensor inversion in the Dobrá Voda area in the Little Carpathians region, Slovakia
    Effects of 1-D versus 3-D velocity models on moment tensor inversion in the Dobrá Voda locality at the Little Carpathians region, Slovakia
    Effects of 1-D versus 3-D velocity models on moment tensor inversion in the Dobrá Voda locality at the Malé Karpaty region, Slovakia
    Focal mechanisms of micro-earthquakes in the Dobrá Voda seismoactive area in the Malé Karpaty Mts. (Little Carpathians), Slovakia
    Geochemical and structural evolution of micas in the Rožná and Dobrá Voda pegmatites, Czech Republic
    Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese křídových sedimentů na skalnaté pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti)
    Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese svrchnokřídových sedimentů na skalnaté pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti)
    Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm)
    Naleziště rutilu Zvěrotice a Dobrá Voda u Soběslavi
    Některé poznatky z lokalit Dobrá Voda a Dolní Bory-Hatě na Velkomeziříčsku
    Niobian cesstibtantite from Dobrá Voda lepidolite pegmatite, western Moravia, Czech Republik
    Oheň versus voda
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Podna voda v systéme využitelných vodných zdrojov
    Podzemní voda a její ochrana
    Podzemní voda a její ochrana
    Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů
    Podzemní voda v databázích a publikacích Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., České geologické služby a České geologické služby - Geofondu
    Podzemní voda v hydrologickém cyklu a jako přírodní zdroj
    Profesor Pouba a voda
    Recent displacements registered in selected caves of Dobrá Voda karst area in Slovakia
    Recent displacements registered in selected caves of Dobrá Voda karst area in Slovakia
    Recent displacements registered in selected caves of Dobrá Voda karst area in Slovakia
    Seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení 10
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení V"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI"
    Sprašový pseudokras : unikající voda rozrušuje strukturu spraše, ta ztrácí objem, teče a vytváří dutiny
    Sprašový pseudokras. Unikající voda rozrušuje strukturu spraše, ta ztrácí objem, teče a vytváří dutiny
    Stoletá voda a její modelování
    The Sudetic Marginal Fault between Bílá Voda and Lipová Lázně [Lipová-lázně]
    Svrchní křída na listu 12-223 Odolena Voda (12-22 Mělník)
    Štruktúrny vrt SV-1 (Stará Voda)
    Tectonic research in Dobrá Voda depression, Western Carpathians (Slovakia)
    Uhličitá voda v Hranické propasti
    Vápenec a voda
    Vázaná voda v metamorfitech silezika
    Velká voda, krajina a člověk : protipovodňová opatření se musí navrhovat od rozvodí
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Voda a poušť
    Voda nad zlato : investice do získávání pitné vody porostou
    Voda nielen delí ale aj spája
    Voda povrchová a podzemní. Hospodaření s vodou
    Voda v dějinách dobývání a zpracování rud
    Výskyt magnetitu u Zálesí a Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílá Voda)
    Vysoko mineralizovaná voda typu NaHCO3 v kúpeľoch Nimnica
    Zemědělství a voda
Serial
    Podzemná voda