Record details

Title keyword
    Vojenských
Monograph
    Příroda bývalých vojenských výcvikových prostorů Mladá a Ralsko
Article
    Organická kontaminace půd vojenských hraničních pásem
    Přírodovědci na cílové ploše. Je třeba chránit přírodu vojenských výcvikových prostorů
    Změny krajiny Tišnovska ve vojenských kartografických výstupech